Kumulativna ekonomska statistika


2022
2023
Index
Ukupan broj aktivnih kompanija
235.431
237.730
1,01 0,01
Ukupan broj blokiranih kompanija
75.402
77.971
1,03 0,03
Ukupan broj kompanija u stečaju
2.374
2.376
1,00 0,00
Ukupan broj kompanija u likvidaciji
924
931
1,01 0,01
Ukupni prihodi svih kompanija
24.042.730.531,00
24.027.480.545,00
1,00 0,00
Ukupni rashodi svih kompanija
22.238.980.326,00
22.203.765.334,00
1,00 0,00