Kumulativna ekonomska statistika


2021
2022
Index
Ukupan broj aktivnih kompanija
211.031
212.160
1,01 0,01
Ukupan broj blokiranih kompanija
61.059
67.204
1,10 0,10
Ukupan broj kompanija u stečaju
2.263
2.341
1,03 0,03
Ukupan broj kompanija u likvidaciji
912
917
1,01 0,01
Ukupni prihodi svih kompanija
71.767.970.619,00
24.999.620.566,00
0,35 -0,65
Ukupni rashodi svih kompanija
67.686.187.466,00
23.099.002.432,00
0,34 -0,66