Kumulativna ekonomska statistika


2021
2022
Index
Ukupan broj aktivnih kompanija
211.031
219.478
1,04 0,04
Ukupan broj blokiranih kompanija
61.059
70.243
1,15 0,15
Ukupan broj kompanija u stečaju
2.263
2.347
1,04 0,04
Ukupan broj kompanija u likvidaciji
912
915
1,00 0,00
Ukupni prihodi svih kompanija
71.767.970.619,00
24.042.730.531,00
0,34 -0,66
Ukupni rashodi svih kompanija
67.686.187.466,00
22.238.980.326,00
0,33 -0,67