Aukcije


ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika-broj parcele 633, Šuma 3. klase površine 950 m2, zatim broj parcele 634/2 stambeni objekat površine 46 m2 i dvorište površine 2260 m2, sveukupne površine 3256 m2, upisano u PL broj 43 KO Dragaljevac Srednji i ZK uložak broj 31 KO Dragaljevac Donji, broj parcele 357/4 dio i broj 357/5
Početna cijena
458.271,29
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
a34c4c47-d3f0-49b0-939a-93cc7727bfd6
Mjesto
d3d2af6b-7e6d-43e0-bdc8-bfff668a3e81
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-obiteljska kuća površine 228 m2, koja se nalazi na adresi Milana Šufflaja br. 11, upisano u ZK ul.3268 K.O. Mostar na k.č. br. 1486/27
Početna cijena
2.272,15
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
e1bffdae-e920-42ed-a3de-1f2de4e6fbe6
Mjesto
b3c1aae3-26fc-4c05-a3be-89e799e7531f
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Oglas o prodaji cjelokupne imovine (zemljište, objekti i oprema) stečajnog dužnika Energolinija doo u stečaju Zvornik
Početna cijena
46.683,29
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
7d328b2a-541f-40c9-94cb-976b490cd216
Mjesto
b7709554-f637-41a7-8458-a1b440e0e9db
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika-poslovni prostor u Sarajevu površine 63 m2, ul. Himze Polovine 35, kancelarijska oprema, rezervni delovi za vozila
Početna cijena
29.069,18
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
ffd0a133-56a6-4ae7-b019-c8d89f73714f
Mjesto
a08be044-b9e9-43a7-afc2-ab3b42769e59
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika-stan u ulici Branilaca Bosne, k.č.br. 1025/EU1J5 KO Zenica I
Početna cijena
177.835,43
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
046ef7d6-e557-4e45-812d-65e08dfdc703
Mjesto
0211093d-2cd7-4fd6-a797-6c95216e8aa2
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika (zemljište, objekte, opremu i zalihe) putem javnog prikupljanja ponuda
Početna cijena
4.807,45
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
493a5087-db8d-4f13-b607-9cdb771eeea9
Mjesto
936b6e88-43a1-41cf-8636-dbb8eef65357
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima