Bonitetna ocjena


Bonitetne ocjene su neophodan ekonomski instrument koji se primjenjuje u savremenom poslovnom svijetu i koriste se kao vjerodostojna provjera cjelokupnog poslovanja privrednog subjekta. Omogućavaju brže i jednostavnije donošenje poslovnih odluka pri izboru poslovnog partnera, analize konkurencije i procjene rizika. Predstavljaju podršku u postupku financijske analize pojedinačnog poslovnog društva.

Bonitetna ocjena je skup jasno standardiziranih i objektiviranih podataka koji obuhvaćaju cjelokupno poslovanje privrednog subjekta. Utvrđuje se na osnovu posebne metodologije koja obuhvata financijsku i ekonomsku analizu poslovanja u prethodnoj godini, ustanovljenu po ugledu na najveće svjetske bonitetne kuće.

U bonitetnoj kuci Companywall business bonitetna ocjena predstavlja kombinaciju statične i dinamične ocjene.

Statična ocjena se utvrđuje na osnovu pokazatelja uspješnosti i likvidnosti iz godišnjeg izvještaja. Dinamična ocjena predstavlja promjenljivu vrijednost koju modificiraju varijabilni faktori, kao što su:

  • Vremenski period koji je subjekt proveo u blokadi 
  • Broj i ishod sudskih postupaka u kojima subjekt učestvuje
  • Porezna i druga dugovanja
  • Glavna i sporedna djelatnost
  • Likvidnost
  • Odnos prihoda u javnom i privatnom sektoru

 

aaa

aa+

a+

BBB

ccc

Bonitetna kuća CompanyWall business razvrstava potencijalne saradnike i konkurentske firme u različite bonitetne razrede na osnovu njihove bonitetne ocjene i na taj način unosi red i visok stepen sigurnosti na bosanskohercegovačko poslovno tržište. CompanyWall business pruža klijentima gotovu klasifikaciju koja precizno razdvaja pouzdane od nepouzdanih partnera. Klasifikacija se zasniva na karakteristikama koje su nevidljive oku prosječnog promatrača.

Certifikat bonitetne izvrsnosti predstavlja garanciju pouzdanosti da privredni subjekti sa odličnom bonitetnom ocjenom posluju uspješno i uživaju povjerenje poslovnog sveta. Certifikat se dodjeljuje  samo privrednim subjektima koji su ocjenjeni najvišim bonitetnim ocjenama AAA, AA+ i A+.Certifikat predstavlja validan dokaz da firme sa najboljom bonitetnom ocjenom posluju uspješno i uživaju povjerenje. Također, pozitivno utiče na poziciju pojedinačnog poslovnog subjekta na tržištu jer predstavlja realan odraz i pisanu potvrdu uspješnog rada.


Izuzetno visoka sposobnost izvršenja financijskih obaveza, minimalan kreditni rizik.

Bonitetna ocjena AAA svrstava poslovne subjekte u najviši bonitetni razred i dodjeljuje se malom broju firmi koje su superiorne u svim područjima poslovanja.

Ova ocjena je dokaz da privredni subjekt posluje bez poteškoća i komplikacija u dužem vremenskom periodu.

AAA ocjena je dokaz  izvrsnog poslovanja i automatski znaci da firma  nikada nije bila u blokadi, odnosno da redovno izvršava sve svoje obaveze.

Firme koje su ocijenjene bonitetnom ocjenom AAA odlikuje besprijekorna solventnost i poslovna efikasnost. Ova ocjena je nedvosmislena potvrda stabilnosti firme i kvaliteta poslovanja i označena je kao pouzdan i idealan poslovni partner.

Veoma visoka kreditna sposobnost, nizak kreditni rizik.

Ocjena AA+ stoji rame uz rame s najvišim bonitetnim ocjenama. Ova ocjena znaci da je firma pouzdana i stabilna.

Nešto slabiji rang je posljedica vremenski kraćeg perioda poslovanja i označava da je firma još uvek relativno nova na tržištu, što ne umanjuje efikasnost njenog poslovanja.

Saradnja s firmom koja je ocjenjena AA+ bonitetnom ocjenom ne predstavlja rizik, jer zadovoljava sve visoke kriterije uspješnog poslovanja.

aa+

Visoka sposobnost izvršenja financijskih obaveza, nizak kreditni rizik.

Firma koja ima bonitetnu ocjenu A+ je ona koja ne pokazuje nikakve znake rizičnog poslovanja u budućnosti.

S takvom firmom ostale firme mogu da surađuju bez straha, a uspješno poslovanje će se nastaviti i u budućnosti.

Nešto slabija ocjena je ovim firmama dodijeljena zbog poslovanja u prošlosti, ili kada je riječ o mladoj firmi, koja nije dugo na tržištu, ali posluje pouzdano.

a+

Sposobnost izvršenja financijskih obaveza, prisutan rizik promjene poslovne klime i ekonomskih uslova, kao i znatan kreditni rizik.

Kada firmu ocjenjenu bonitetnom ocjenom BBB odaberete za poslovnog partnera, saradnika ili klijenta, važno je da poslujete opreznije.

Firma posluje zadovoljavajuće, ali ponekad ima teškoća s likvidnošću. Ovakve firme uprkos financijskoj nestabilnosti i ugroženosti imaju mogućnost napretka i ozdravljenja.

BBB

Loša sposobnost izvršenja financijskih obaveza, veoma visok kreditni rizik.

Preduzeće posluje rizično i u budućnosti neće opstati.

Vjerojatnoća blokade, stečaja ili likvidacije je gotovo neizvjesna u naredne dvije godine.

ccc

Bonitetnu ocjenu nije moguće utvrditi jer ne postoji dovoljno podataka o poslovnom subjektu. To znaci da je poslovni subjekt nov na tržištu, odnosno osnovan je u tekućoj godini i još uvek nije podnio godišnji financijski izvještaj.

none

Ova kategorija nastoji da objasni proces koji prethodi određivanju bonitetnog razreda za pojedinačnog klijenta.

Metodologiju na osnovu koje se donosi odluka o bonitetnom razredu utvrđuje rejting komisija koju čine stručnjaci u svim relevantnim ekonomskim poljima. O svakoj analitičkoj kategoriji u okviru metodologije se raspravlja na osnovu dostavljene dokumentacije koju pripremaju financijski stručnjaci, da bi se na kraju glasanjem došlo do bonitetnog razreda.

Iako prikupljeni financijski podaci u velikoj mjeri zavise od nivoa na kom klijent sarađuje s rejting agencijom, metodologija podrazumijeva širok proces čime se osigurava sveobuhvatna analiza.

U nastavku možete da pogledate detaljniji prikaz metodologije na osnovu koje se izračunava bonitetni razred.

METODOLOGIJA


CompanyWall business konkurentnost - najpreciznija bonitetna ocjena

Savremeno tržište nameće potrebu za pouzdanim informacijama o poslovanju privrednih subjekata, što je dovelo do pojave brojnih bonitetnih kuca. Iako većina njih koristi opšte utvrđena pravila za svrstavanje klijenata u bonitetne razrede, mnoge od njih su proglašene nepouzdanim, njihova certifikacija klijenata upitnom, a bonitetni izvještaj nepreciznim.

Uslijed ovakvih okolnosti firme su postale oprezne pri donošenju odluke kom "ocjenjivaču" će pokloniti svoje povjerenje. Iako se za izračunavanje bonitetne ocjene koristi metodologija ustanovljena na osnovu najpreciznijih financijskih i drugih ekonomskih činioca, bonitetna ocjena dobrim dijelom predstavlja i mišljenje.

Iako su to mišljenja stručnjaka i financijskih analitičara, ona u određenoj mjeri ipak ostaju neprecizna. Zbog subjektivnog pristupa i odsustva standardiziranih podataka koji se mogu podvrgnuti strogim statističkim analizama, kreditni rejting poslovnih subjekata ostaje u određenoj mjeri otvoren za proizvoljnije interpretacije.

Globalni i lokalni politički činioci i financijski uslovi su teško predvidivi, što određivanje bonitetne ocjene čini spekulativnim.

Nezavisna bonitetna kuca CompanyWall business ima važnu ulogu u uspostavljanju stabilne i objektivne arhitekture financijskih podataka u Bosni i Hercegovini. Popularnost bonitetnog ocjenjivanja proizlazi iz jednostavnosti gdje se brojni podaci predstavljaju jednim simbolom. Certifikacija i bonitetni izvještaji doprinose razvoju financijskog tržišta i značajni su za lakšu orijentaciju i određivanje preciznijeg financijskog stanja u zemlji. Od velike su pomoći i investitorima da tačnije sagledaju kako stabilne, tako i nesigurnije strane ekonomske strukture u državi.

Privredni subjekti, firme i institucije se oslanjaju na podatke, ocjene i certifikaciju koju za njih vrši CompanyWall business, a značaj naše bonitetne kuće povećan je pojavom velikog broja kreditnih derivata i drugih financijskih proizvoda koji zavise od financijske sposobnosti partnera i vjerojatnoće neizvršenja.

Uvažavajući ove činjenice, firme koje posluju uz veće kreditne rizike su i same počele da zahtijevaju financijsku analizu svog poslovanja kako bi povećale svoj legitimitet i proširile investicijske mogućnosti.