Aukcije


ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika-stanovi, voćnjaci, poslovne zgrade KO Olovo
Početna cijena
13.134,48
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
e4bea49a-e309-4e39-95f2-cb125900a440
Mjesto
2adb7c14-d474-43e0-a2b2-121d39cddf9a
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika-građevinsko zemljište i kompleks objekata za preradu mesa i mesnih prerađevina sa pratećim sadržajima
Početna cijena
324.458,55
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
83975a68-7861-40c8-81dd-4e153cdab417
Mjesto
897708bc-61c8-4a8b-83ec-0534c775c6e3
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika-kuća, zgrada sa dvorištem, štala, farma svinja KO Omarska, KO Prača Donja
Početna cijena
28.450,25
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
ff4689b7-9bd8-4f75-ac9d-55434a926d71
Mjesto
45be54a3-4159-404a-8073-9dede9e4a863
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Javni oglas za prodaju privrednog subjekta Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja
Početna cijena
397.343,46
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
06a1d80d-edf3-4e9d-ba3a-2970b3f52166
Mjesto
b8282e34-1f35-456f-88f1-408654290354
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2024
Početna cijena
1.177,76
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
f0bb45db-e1b2-4fc0-ab35-6829ba415379
Mjesto
a833202b-33d6-4c11-b169-bb5220a6ee2b
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
(Nabavka male vrijednosti) (obavještenje o nabavci usluge iz Aneksa II) Usluge hotelskog smještaja 2024
Početna cijena
35.033,24
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
3821dbcb-6f09-46aa-be6e-1bf1f48292f4
Mjesto
11784a57-e27e-4ec0-8807-1cc58bb6095c
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima