Aukcije


ID aukcije
Prodaja nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika (poslovne zgrade, mašine i oprema za preradu i pakovanje)
Početna cijena
170.944,46
Datum
4.3.2021.
Predmet aukcije
31dec961-c6fb-470f-9943-a4d6e8e19144
Mjesto
2992f6a5-12af-48ea-ab4c-c692ffe2e5c3
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika (deponija jalovine, benzinska pumpa, neplodno zemljište, kuća i zgrada)
Početna cijena
598.167,05
Datum
4.3.2021.
Predmet aukcije
878e78a6-59ee-4e49-8f5d-daa12cb4f2b3
Mjesto
983c229b-8b69-4a48-9102-a08f98e5c828
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika (mašine i postrojenja za proizvodnju u drvnoj industriji)
Početna cijena
550.002,65
Datum
4.3.2021.
Predmet aukcije
eb3e4416-2767-4b1a-a84c-31c7aa9021a8
Mjesto
9641e8c5-65f0-42d7-94af-14978b7dab60
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika (tri hale i upravna zgrada-montažno demontažni sistemi)
Početna cijena
114.938,52
Datum
4.3.2021.
Predmet aukcije
05ce0f6b-74ff-402b-ba20-6baaccd6247e
Mjesto
992c6e1c-6fcf-45c8-b0eb-e7f3b5500368
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika (mašine i oprema za proizvodnju, kalupi, rezervni djelovi, sirovine i repromaterijal, trgovačka roba, gotovi proizvodi, kancelarijski namještaj, oprema i dr.)
Početna cijena
196.396,30
Datum
4.3.2021.
Predmet aukcije
786422f9-22a4-4aab-8135-ef9cafda47ab
Mjesto
1497125c-87f5-4072-94ad-e9cf3a600a0f
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika (rovokopač, kancelarijski namještaj, bojleri, umivaonici, kade za kupatila, poluspojke, spojke, ventili, PVC koljena, tiplovi i šarafi, grejna tijela, alati, materijal u magacinu)
Početna cijena
155.484,90
Datum
4.3.2021.
Predmet aukcije
6bf235df-5703-4995-a98d-44a874c8e5ae
Mjesto
e9f3125e-5f16-4ffc-a1e1-b6b2efd7d0bb
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima