Prodaja u izvršnom postupku stambene zgrade (povr. 113 m2) u Ugljeviku


Datum
15.6.2021.
Početna cijena
41.263,00
Predmet aukcije
415a6c21-bc34-44df-9036-3dbb96a49b29
Mjesto
1a3b1f02-455e-4cab-9540-c76b6fc0f44c
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELjINI Prodaja u izvršnom postupku stambene zgrade (povr. 113 m2) u Ugljeviku10.06.2021.OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj:80 0 I 062785 18 I 2Bijeljina, 08.06.2021. godineOSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Smiljka Dević, u izvršnom postupku tražioca izvršenja "Banka Srpske" A.D.Banja Luka – u stečaju, Banja Luka, ul. Aleja Svetog Save 61, protiv izvršenice Benović Mire, iz Ugljevičke Obriježi, radi novčanog potraživanja, van ročišta, donio je dana 08.06.2021. godine, slijedeći Z A K LJ U Č A K- o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti – Određuje se prvo ročište za javnu prodaju nepokretnosti izvršenice Benović Mire, označenih kao:- k.č br.308 u naravi stambena zgrada površine 113 m2, ostali objekti površine 8 i 14 m2 i dvorište površine 1339 m2 upisani u list nepokretnosti br.31/0 k.o Ugljevik kao susvojina izvršenika sa djelom 1/3.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 49 na dan ponedeljak 12.07.2021.godine u 12,00 časova. Konstatuje se da je tržišna vrijednost nekretnina utvrđena u iznosu 78.401,68 KM. Na prvom ročištu predmetne nekretnine ne mogu se prodati ispod ½ utvrđene vrijednosti.