Prodaja stambeno-poslovnog objekta u k.o. Kozjak


Datum
4.3.2021.
Početna cijena
74.987,28
Predmet aukcije
a295660b-6fa4-4914-a8b2-dd6e235bd3fc
Mjesto
a4b62e37-2a58-4940-8067-d487a8ef515d
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELJINIProdaja stambeno-poslovnog objekta (40 m2) upisanog u k.o. KozjakOSNOVNI SUD U BIJELJINIBroj: 80 0 I 074691 19 I 3Bijeljina, 04.02.2021. godineOSNOVNI SUD U BIJELJINI, po sudiji Željki Vakičić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Naša banka a.d. Bijeljijna, protiv izvršenika Todorović Ranka iz Lopara, ul. Stepe Stepanovića bb, radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 04.02.2021. godine sljedeće: Z A K LJ U Č A K- o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti – 1. Određuje se drugo ročište za javnu prodaju nekretnina Todorović Ranka upisanih u:označenih kao:- zk ul br 421 ko Kozjak i to na k.č.354/13 SP Luka u naravi stambeni poslovni objekat pov. 40 m 2 sa pravom svojine u korist Todorović Ranka.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 44 na dan 30.03.2021. gosine u 08,00 časova. 2. Konstatuje se da je tržišna vrijednost nekretnina iz tač. I ovog Zaključka, utvrđena u iznosu od 56.850,00 KM. 3. Na drugom ročištu za prodaju nekretnina iz tač. I ovog Zaključka, ne može se prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti.