Prodaja stambene zgrade (pov.127 m2) sa dvorištem u Banjici


Datum
18.1.2021.
Početna cijena
34.186,45
Predmet aukcije
ce8a61ea-b393-4b90-991b-d6e68c0a97cb
Mjesto
d164b37b-43a2-4a67-9408-51d0b79a15f4
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELJINI Prodaja stambene zgrade (pov.127 m2) sa dvorištem u BanjiciOSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj:80 0 I 044654 20 I 4Bijeljina, 23.12.2020. godine Osnovni sud u Bijeljini, sudija Smiljka Dević, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Naša banka a.d. Bijeljina (pravni sljednik "Pavlović International Bank" a.d. Slobomir, Bijeljina,) protiv izvršenika Simić Pere iz Banjice i Simić Slavice iz Banjice, radi novčanog potraživanja, temeljem člana 82. Zakona o izvršnom postupku RS, gore označenog dana donio je slijedeći: Z A K LJ U Č A K- o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti – Određuje se drugo ročište za javnu prodaju nekretnina izvršenika Simić Pere i Simić Slavice označenih kao:- k.č. broj 673, upisana u z.k. uložak broj 1 k.o. Banjica u nazivu Grahorište, u naravi stambena zgrada 1, pov. 127 m2, dvorište površine 500 m2 i njiva 5 klase površine 1093 m2 sve ukupne površine 1720 m2 sa upisanim pravom susvojine na zemljištu i zajedničkim dijelovima zgrade sagrađene na k.č.br. 673 sa dijelom od ½ i pravom svojine sa dijelom 1/1 na jednom trosobnom stanu i jednom dvosobnom stanu u korist Pere Simića i sa upisanim pravom susvojine na zemljištu i zajedničkim dijelovima zgrade sagrađene na k.č.br. 673 sa dijelom od ½ i pravom svojine sa dijelom 1/1 na jednom četvorosobnom stanu u korist Simić Slavice.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija br. 49, na dan 29.01.2021.godine u 11,00 časova.