Prodaja opreme stečajnog dužnika


Datum
12.5.2021.
Početna cijena
215.060,23
Predmet aukcije
d33372a3-9538-446d-9c43-8662d81bf1e8
Mjesto
2dbc1dd8-9579-4e37-93bf-12876e662be6
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


DRVOLIK D.O.O. ROGATICA JIB 4400606770009 Adresa Plješevica bbPOKRETNINADRVOLIK DOO ROGATICA U STEČAJU - PRODAJA OPREME STEČAJNOG DUŽNIKA 20.04.2021."DRVOLIK" d.o.o. Rogatica-u stečaju RogaticaBroj: 61 0 St 010976 17 StDatum; 19.04.2021. godine Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 17.07.2019. godine, te Odluke Odbora povjerilaca od 16.04.2021. godine, a u skladu sa članovima 73., 155., 156., 157., 161., i 166. Zakona o stečaju ("Sl. Glasnik RS" broj 16/16), te članovima 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ("Sl. Glasnik RS" broj 54/17), stečajni upravnik "Drvolik" d.o.o. Rogatica - u stečaju, objavljuje OGLAS za prikupljanje ponuda za prodaju pokretne imovine, koju čine: -Mašine, mašinska oprema, rezni alat, poluproizvodi, gotovi proizvodi i inventar, po specifikaciji koja se nalazi u prostorijama stečajnog dužnika, po ukupnoj cijeni od.....133.678,00 KM 1. Prodaja imovine obaviće se putem prikupljanja pismenih ponuda i javnog nadmetanja dana 21.05.2021.godine sa početkom u 11 časova u sjedištu stečajnog dužnika, a navedeni iznosi predstavljaju početnu i ujedno najnižu cijenu koja se može ponuditi u pismenoj ponudi. 2. Navedena imovina se prodaje "u paketu" sve odjednom, ili pojedinačno (izuzev peletare koja se prodaje u paketu),u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije neće se razmatrati. Prednost u kupovini ima ponuđač koji dostavi ponudu za cjelokupnu imovinu, pod istim prodajnim uslovima. 3. Učesnici u postupku prodaje (ponuđači), uplaćuju na ime obezbjeđenja za cjelokupnu imovinu 13.000,00 KM, ili za svaki predmet pojedinačno po 10% KM na žiro-račun broj 5517902222056574 kod Uni kredit banke u Rogatici sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 15 časova 19.05.2021. godine. Ponuđaču se ne vraća depozit ako: podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente, bude proglašen za kupca a ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati izlicitiranu kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku. 4. Kovertirane ponude sa dokazom o uplati obezbjeđenja mogu dostaviti sva pravna i fizička lica, koja nemaju zakonskih smetnji (član 141. ZOS), najkasnije do 15 časova 20.05.2021. godine sa naznakom "za licitaciju", na adresu stečajnog dužnika: Rogatica - Plješevica bb. Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje ne sadrže jasno određen iznos koji se nudi, koje se pozivaju na neku drugu ponudu i koje ne ispunjavaju uslove koji su predviđeni oglasom (ponuda nije dostavljena u roku, nije na vrijeme uplaćen depozit, i.t.d.). 5. Prilikom otvaranja ponuda, fizička lica koja su dostavila ponudu su dužna stečajnom upravniku predočiti ličnu kartu radi identifikacije i punomoć ako se radi o punomoćniku. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su stečajnom upravniku dužni predočiti rješenje o upisu ponuđača u sudski registar i ličnu kartu, a punomoćnik i valjanu punomoć. 6. Nakon otvaranja koverata, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponuđači, prelazi se na usmeno javno nadmetanje, a najviša ponuđena cijena iz koverata biće početna cijena za javno nadmetanje. 7. Najpovoljniji ponuđač koji je proglašen za kupca, dužan je da u roku od 30 dana od dana licitacije izvrši uplatu izlicitirane cijene, nakon čega stiče pravo preuzimanja kupljenih predmeta. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, a sljedeći kupac (koji je licitirao za isti predmet) se utvrđuje u skladu sa članom 92. stav 2. i 3. ZIP. 8. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, osim drugog i trećeg po redu, vratiće se uplaćeno obezbjeđenje u roku od osam radnih dana od dana javnog otvaranja ponuda. 9. Sve troškove oko preuzimanja predmeta prodaje (troškovi eventualnog zaključivanja notarskog ugovora, PDV, kao i sve druge troškove) snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate stvari. 10.0snovna sredstva koja su predmet prodaje, kao i pripadajuća dokumentacija, mogu se razgledati svakim radnim danom od 11 do 13 časova, uz prethodnu najavu na telefon br. 065/665820 i 065/292686. 11. Smatra se da su ispunjeni uslovi za sprovođenje prodaje javnim prikupljanjem ponuda ako je najmanje jedno lice dostavilo formalno i pravno ispravnu ponudu.Napomena: zainteresovana pravna i fizička lica mogu dobiti kompletne spiskove predmeta koji se prodaju, uz prethodnu uplatu u iznosu od 50,00 KM. Stečajni upravnik/D. Stjepanović, dipl.ek./TIP POSTUPKAStečajSTATUSJavni pozivDATUM OTVARANJA05.12.2017.IZVOR OGLASAGlas SrpskeDATUM OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA2021-04-20SUDIJADragan BorovčaninSUDOkružnog privrednog suda u Istočnom SarajevuBROJ PREDMETA KOD SUDA61 0 St 010976 17 StTIP POSTUPKAPokretninaNAČIN PLAĆANJAPismene ponude