Prodaja nepokretnosti-zemljšte na ko Piperi


Datum
4.3.2021.
Početna cijena
31.639,31
Predmet aukcije
6aa960c2-5aec-43fc-a60e-87e0679aec33
Mjesto
69e81bfb-a9b6-4c58-9ac4-6e161c085749
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


Osnovni sud u Bijeljini Prodaja nekretnina (njiva, voćnjak, šuma..) u PiperimaOSNOVNI SUD U BIJELJINIODJELJENJE U LOPARAMA Broj:80 2 I 000070 20 I 2Lopare, 16.12.2020.. godineOsnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, sudija Jovan Savić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Radivoja Krstić i Krstić Krste iz Jablanice, zastupani po punomoćniku Dušanu Tošiću, advokatu iz Lopara, protiv izvršenika Antić Radomira iz Pipera, radi naplate duga prodajom nekretnina izvršenika, v.s.p. 7.590,00 KM, donio je dana 16.12.2020. slijedeći Z A K LJ U ČAKo prodaji nepokretnosti 1. Određuje se ponovna prva prodaja usmenim javnim nadmetanjem 1/7 suvlasničkog i suposjedničkog dijela svih nekretnina izvršenika, upisanih u Zk.ul broj 205 K.O. Piperi i Pl. br. 29/01 K.O. Piperi, označene kaoa. k.č. br. 45/15 zv "Osoje" pašnjak 1. klase pov. od 2700 m2,b. k.č. br. 45/18 zv "Osoje" šuma 7. klase pov. od 6370 m2,c. k.č. br. 45/20 zv "Osoje" šuma 7. klase pov. od 3680 m2,d. k.č. br. 49/15 zv "Krčevina" voćnjak 4. klase pov. od 6175 m2,e. k.č. br. 286/2/15 zv "Ravna njiva" njiva 2. klase pov. od 7100 m22. Nekretnina iz tačke 1. je suvlasništvo izvršenika Antić Radomira, sa dijelom od 1/7 , na kojoj je upisan teret –zabilješka vođenja ovog izvršnog postupka. Nekretnine se nalaze u posjedu izvršenika i slobodne su od stvari.3. Ukupna vrijednost svih nekretnina utvrđena je nalazom sudskog vještaka poljoprivredne struke Pajkanović Veljka od dana 09.07. 2019. godine u iznosu od 32.865,00 KM.Ročište za prodaju nekretnina održat će se dana 27.01.2021. godine, u 10:30 sati, u zgradi ovog suda u Loparama, soba broj 4., na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresovana lica kao kupci.