Prodaja nepokretnosti-stambena zgrada u Bijeljini


Datum
18.1.2021.
Početna cijena
37.540,65
Predmet aukcije
ad57de75-40a4-4ac5-b7b4-29def88228b5
Mjesto
b8405cad-96b7-4d0a-981f-138ec69cb72c
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


Osnovni sud u BijeljiniProdaja stambene zgrade (pov. 111 m2) sa dvorištem i njivom u Bijeljini...OSNOVNI SUD U BIJELJINIBroj: 80 0 I 103027 19 IBijeljina, 14.12.2020. godine OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Smiljka Dević, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Biljana Lukić, kći Ilije, iz Bijeljine, ul. Galac br. 62, zastupana po punomoćniku Vesni Stevanović, advokatu iz Bijeljine, protiv izvršenika Ljiljana Mojić, kći Ilije, iz Bijeljine, ul. Laze Kostića br. 99, radi novčanog potraživanja, v.sp. 19.660,10 KM , van ročišta, donio je dana 14.12.2020.godine, slijedeći Z A K LJ U Č A K- o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti – Određuje se drugo ročište za javnu prodaju nepokretnih stvari izvršenika Mojić Ljiljane, označenih kao:- k.č.br. 4059/0 u naravi stambena zgrada površine 111 m2 i dvorište površine 263 m2, te nepokretnost označene kao k.č.br. 4061/0 u naravi njiva 3 klase površine 348 m2 upisane u zk.uložak br. 3006 k.o. Bijeljina 1 kao susvojina izvršenika sa djelom ½ a koje odgovaraju nekretninama upisanim u list nepokretnosti br. 2668/0 k.o. Bijeljina 1.Napomena: na predmetnim nepokretnostima izgrađena je stambena zgrada koja se ne vodi u zemljišno-knjižnoj evidenciji.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 49 na dan 28.01.2021.godine u 12,00 časova.