Prodaja nepokretnosti-stambena grada sa dvorištem i njivom u Bijeljini


Datum
4.3.2021.
Početna cijena
142.722,38
Predmet aukcije
672c0dc0-4d66-40ca-986c-2b8519178888
Mjesto
a25f4f95-80c9-40dd-98df-940ec362c766
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELJINI Prodaja stambene zgrade sa dvorištem i njivom u BijeljiniOSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj:80 0 I 107036 19 IBijeljina, 22.12.2020. godineOsnovni sud u Bijeljini, sudija Osman Mujkić u izvršnom postupku tražioca izvršenja Jovane Đurković iz Bijeljine, zastupana po punomoćniku Blagiši Lukiću advokatu iz Bijeljine, protiv izvršenika Aleksadra Jeftića iz Bijeljine, ul. Vasilija Ostroškog br. 108, radi naplate novčanog potraživanja, v.sp. 20.749,00 KM, po osnovu izvršne isprave, donio je dana 22.12.2020. godine sljedeće: Z A K LJ U ČAKo prvoj prodaji nepokretnosti 1. Određuje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nekretnina, kako slijedi:- suvlasničkom dijelu nekretnina označenih kao k.č. br. 857/8, zvana Vlaško Polje u naravi njiva 5. klase, ukupne površine 474 m2, upisane u z.k. ul. br. 7644, k.o. Bijeljina 1, sa upisanim pravom SUSVOJINE u B vlasničkom listu u korist Aleksandra Jeftića sa dijelom 1/2, a koje nekretnine odgovaraju nekretninama upisanim u LN broj 9015/2 k.o. Bijeljina 1, u naravi stambena zgrada, stalni objekat sa dozvolom, sastavljena od pomoćne prostorije, jednosobnog stana, stana većeg od petosobnog i pomoćne zgrade — stalnog objekta bez dozvole, a koje nekretnine su prema važećem geodetskom elaboratu koji je stupio na snagu početkom 2020. godine upisane u LN broj: 6727/1 k.o. Bijeljina 1 (čime su dosadašnji podaci LN broj 9015/2 k.o. Bijeljina 1 i z.k. ul. br. 7644, k.o. Bijeljina 1 stavljeni van snage) sa upisanim pravom posjeda i vlasništva, sa dijelom 1/2 u korist izvršenika Aleksandra Jeftića,2. Ročište za javnu prodaju nepokretnosti iz tačke 1. ovog zaključka održaće se dana 26.01.2021. godine u 11,30 sati, u zgradi Suda, soba broj 32, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenici i zainteresirana lica kao kupci.