Prodaja nepokretnosti dužnika-stabena zgrada


Datum
28.10.2020.
Početna cijena
182.471,72
Predmet aukcije
aaf018df-7970-4b26-ab5b-a686e4a91086
Mjesto
e7c32033-89a5-4c9b-87a7-46335f63ab54
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


Osnivni sud u BijeljiniProdaja stambene zgrade (pov. 111 m2) sa dvorištem i njivomu Bijeljini... OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj:80 0 I 103027 19 I Bijeljina, 16.09.2020. godine OSNOVNISUD U BIJELJINI, sudija Smiljka Dević, u izvršnom postupku tražioca izvršenjaBiljana Lukić, kći Ilije, iz Bijeljine,ul. Galac br. 62, zastupana po punomoćniku Vesni Stevanović, advokatu izBijeljine, protiv izvršenika Ljiljana Mojić, kći Ilije, iz Bijeljine, ul. LazeKostića bb, radi novčanog potraživanja, v.sp. 19.660,10 KM , van ročišta, donioje dana 16.09.2020.godine, slijedećiZ A K LJ U Č A K- o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti – Određuje se prvoročište za javnu prodaju nepokretnih stvari izvršenika Mojić Ljiljane, označenih kao:- k.č.br.4059/0 u naravi stambena zgrada površine 111 m2 i dvorište površine 263 m2, tenepokretnost označene kao k.č.br. 4061/0 u naravi njiva 3 klase površine 348 m2upisane u zk.uložak br. 3006 k.o. Bijeljina 1 kao susvojina izvršenika sadjelom ½ a koje odgovaraju nekretninama upisanim u list nepokretnosti br.2668/0 k.o. Bijeljina 1.Napomena: na predmetnim nepokretnostima izgrađena jestambena zgrada koja se ne vodi u zemljišno-knjižnoj evidenciji.- Prodaja će se obavitiputem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 49 na dan 20.10.2020.godine u 11,00 časova. Konstatuje seda je tržišna vrijednost nekretnina iz tač. I ovog Zaključka, utvrđena u iznosuod 46.220,00 KM. Zaključak o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti