Prodaja nepokretnosti dužnika-poslovni prostor u Bijeljini


Datum
26.10.2020.
Početna cijena
533.316,22
Predmet aukcije
d40691a8-ef71-45a8-bd91-1e6f1ab711b6
Mjesto
fc9012b8-08ff-4da8-8a2d-3355d961a491
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


Prodaja poslovnog prostora... u Bijeljini 25.09.2020.OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 Ip 008213 08 Ip Bijeljina, 23.09.2020. godineOsnovni sud u Bijeljini po sudiji Ljilji Rajković, u pravnojstvari tražioca izvršenja- protivizvršenik d.o.o. "Instel" Bijeljina, ul. Crvenog krsta broj 18, zastupan po punomoćnikuPetrović Jeleni, advokatu iz Bijeljine, protiv izvršenika-protivtražiocaizvršenja Grad Bijeljina-Mjesna zajednica Dvorovi, koju zastupaPravobranilaštvo Republike Srpske Sjedište zamjenika u Bijeljini, radi naplatenovčanog potraživanja, donio je dana 23.09.2020. godine, sljedeći:Z A K LJ U Č A KODREĐUJE SE drugo ročište za prodaju nepokretnostiizvršenika za dan 25.11.2020 godine, sa početkom u 08,30 časova, kancelarija broj 41,nepokretnosti označenih kao:- kč.br.1322/51 u naravi njiva 5 klase površine 5015 m2 upisane u z.k. uložak br. 1257k.o. Bijeljina selo u kojoj je d.o.o.Instel Bijeljina upisan sa pravom svojine sa dijelom 1/1- kč. br.1322/61 u naravi njiva 5 klase površine5015 m2 upisane u z.k. uložak br. 1255 k.o. Bijeljina selo u kojoj je d.o.o. Instel Bijeljina upisan sapravom svojine sa dijelom 1/1- kč.br. 2795/0 E 79 WELTING; Lokal 8 u prizemlju sastavljen od 1 poslovneprostojrije, 1 WC i 1 ostale prostorije. Pomoćna prostorija 8 u podrumuposlovni prostor u privredi površine 76 m2 i pomoćna prostorija površine 69 m2,upisane u zk. ul. br. 14157 k.o. Bijeljina 1.Zaključak o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti