Prodaja nekretnina izvršenika-njiva na KO Bijeljina 1


Datum
18.4.2021.
Početna cijena
472.444,70
Predmet aukcije
991e53c2-c763-4668-a576-c0e2f982f299
Mjesto
16aab3d2-5188-4659-8794-e469dbf5e84f
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELJINI Prodaja u izvršnom postupku nekretnina (njiva 2 klase) u BijeljiniOSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj:80 0 Ip 123864 20 IpBijeljina, 24.03.2021. godineOSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Smiljka Dević, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Republika Srpska Ministarsatvo finansija Poreska uprava Područni centar Bijeljina, protiv izvršenika Dalibor Andrić, iz Bijeline, ul. Ćirila i Metodija br. 23, radi naplate duga , v.sp. 1.252,08 KM , van ročišta, donio je dana 24.03.2021.godine, slijedeći Z A K LJ U Č A K- o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti – Određuje se drugo ročište za javnu prodaju nepokretnih stvari izvršenika Andrić Dalibora: - upisani u list nepokretnosti br. 4659/0 k.o. Bijeljina 1,- k.č.br. 4922/2 u naravi njiva 2 klase površine 709 m2 na kojoj izvršenik ima pravo svojine sa dijelom 1/1.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 49 na dan 29.04.2021. godine u 11,00 časova.Konstatuje se da je tržišna vrijednost nekretnina iz tač. I ovog Zaključka, utvrđena u iznosu od 38.706,36 KM.