Prodaja imovine stečajnog dužnika-poslovne zgrade, zemljište uz zgradu u KO Kraljevac, mašine za tekstil, kompresor, prese, vage, trafo stanica


Datum
15.6.2021.
Početna cijena
159.626,66
Predmet aukcije
fefb5d67-db00-44f8-a5fa-4fd2c6f04b6f
Mjesto
947fa9d4-839f-4c5c-b597-feca307a22c6
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


VITEX DD VISOKO JIB 4218283940004 Adresa Kakanjska br. 4.POKRETNA I NEPOKRETNVITEX DD VISOKO U STEČAJU - PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA 08.06.2021.DD TI "VITEX" Visoko (U STEČAJU)Kakanjska 4 71300 VISOKO Na osnovu člana 99. stava 2., te Članova 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (službene novine Federacije BiH broj: 29/03,32/04,42/06 i 52/18), a temeljem Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase (tačka 1.) sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 05.06.2018.godine, dijela imovine (stečajne mase) firme DD TI "VITEX" Visoko (u stečaju) (u daljem tekstu: stečajni dužnik) koje predstavljaju proizvodnu cjelinu putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) i Odluke Odbora povjerilaca od dana 27.O5.202i.godine, stečajni upravnik ovim putem upućuje javni OGLAS o prodaji imovine firme DD TI "VITEX" Visoko (u stečaju) koje predstavljaju proizvodnu cjelinu PREDMET PRODAJE:1. Nekretnine:R.B.OZNAKA NEKRETNINEOZNAKAPROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)1Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 2797 m22K uložak broj: 216. k.č.broj: 805/31. KO KRALJEVAC,udio l/l vlasništvo1.359.920.822Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 676 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj:805/37. KO KRALJEVAC, UdiO1/1 vlasništvo328.675.893Topuzovo poljePoslovna zgrada u privredi površine204 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/38. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo119.837,224Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 908 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj:805/39. KO KRALJEVAC,udio 1/1 vlasništvo441.475.905Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 318 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj:805/40. KO KRALJEVAC,udio 1/1 vlasništvo154.613,806Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 608 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/41. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo259.613,827Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 598 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/42. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo290.751.758Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 808 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj:805/43. KO KRALJEVAC,udio 1/1 vlasništvo392.855,219Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 803 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/46. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo309.136.1210Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 178 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/51. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo68.525,8111Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 390 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/52. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo150.140.8312Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 2351 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/16. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo1.443.615,3413Topuzovo PoljeZemljište uz privrednu zgradu površine 807 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/76. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo66.981.0014Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 1702 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj:805/49. KO KRALJEVAC,udio 1/1 vlasništvo665.299.9815Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine 505 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/50. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo194.413,1216Topuzovo PoljePoslovna zgrada u privredi površine528 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj:805/44. KO KRALJEVAC,udio 1/1 vlasništvo203.267.5817Topuzovo PoljeZemljište uz privrednu zgradu površine 246 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/77. KO Kraljevac, udio l/l vlasništvo20.418.0018Topuzovo PoljeZemljište uz privrednu zgradu površine 1810 m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/65 KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo150.230.0019Topuzovo poljePoslovna zgrada u privredi površine 18m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/24. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo9.364.0020Topuzovo poljePoslovna zgrada u privredi površine 39m2ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/25. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo12.058,6421Topuzovo poljePoslovna zgrada u privredi površine 22 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 92m2, ukupne površine 114 m2.ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/26. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo19.636,45UKUPNO 6.660.831.28 2. Proizvodne mašine, alati i ostala pokretna imovina: R.B.INV. BROJNAZIV/OPIS MAŠINEKOM.PROCJENJE.TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)1222147Aparat za premotavanje valjaka Proizvođač: A.THIBEU C France Serijski broi: 12303.12.000.002222103Češijara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.118.900,003222105Češijara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.118.900,004222102Češijara tip PB 28 LF Proizvođač:SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.118.900,005222104Češijara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.118.900,006222094Češijara tip PB 28 LF Proizvođač:SCHLUMBERGER FRANCE Sejla 86.110.800.007222098Češijara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 86.110.800.008224154DoppelđrabtProizvodač: SAVIO, Model T.S.D. broi: 618 083 69124.300.009224152DoppeldrahtProizvodač: SAVIO, Model T.S.D. broi: 618 085 69124.300,0010222127Froter NSC. Model FM . Seriiski broi: 31135.550.0011224120Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj. TIP: E1NA-210 Tvornički broj: 16511.500.0012221099Kompresor Proizvođač: IMP Požega. Tvornički broj: 1349981500,0013222050Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: -11.000.0014222051Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj. TIP: E1NA-210 Tvornički broj:2212511.500.0015262111Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboi, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: 611300.0016223082Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvorničkibroj: 1169132.400.0017223076Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo. TIP: TB-317 Tvornički broi: 634130.600.0018223071Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvornički broj: 636130.600.0019224172Presa Proizvođač: Riko Ribnica13.000.0020224127Presa Proizvođač: Riko Ribnica. TIP: S10, Tvornički broj: 138113.000,0021224101Presa Proizvođač: Riko Ribnica13.000.0022224136Đublirka Proizvođač: SAVIO, TIP: USA, Serijski broi: 176 078 69130.600,0023222068Razvlačilica 2 pasaža16.300.0024222069Razvlačilica 3 pasaža 1297316.300.0025222071Razvlačilica GN 6 2205419.000,0026222070Razvlačilica GN 6 2205519.000,0027224134Rita dublirka Proizvođač: Rite Italija Model: A.G.R. Serijski broj: R.82.001.81141.400,00 28281156Sistem omekšavanja vode. Jonski izmjenjivači, kolona 1 i kolona 2. Praktičan kapacitet vode 2201115.300.0029224148Superkops Proizvođač: Rite, Model: D.P.S. Serijski broj: 91012.2100.86135.550,0030222016Špik aparat Proizvođač: Oreste Rolando, Serijski broi: 3262/35013.500.0031 Špik aparat Proizvođač: Oreste Rolando. Serijski broi: 3862/546i4.500,0032224247Štrene 5 i 6 Proizvođač: Mašinotex Leskovac16.400.0033285110Ukopana vaga Proizvođač: Libela Celje Model: Skalar 1000, Službena oznaka: MT2-15, Tvornički broj: 84-1451412.000.0034224126uster Proizvođač: SAVIO Italija, Model: C.S.R. Tvornički broi: 376 163 69113.500.0035281190Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, službena oznaka: M-12-15, Tvornički broi: 84-2306112.000,0036223025Vaga Proizvođač: Libela Celje. Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15.Tvornički broj: 84-64251500,0037222075Vaga Proizvođač: Libela Celje. Model: Skalar 500. Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broi: 84-2023211.500.0038224050Vaga Proizvođač: Libela Celje. Model: Skalar 500. Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broi: 84-204311.500,0039090007 090008Trafo stanica 2 x 630 Krv Proizvođač Energonivest237.800,0040090006Trafo stanica 3 630Kw. Proizvođač: Energoinvest127.000.004109005Trafo stanica 51.000 Kw Proizvođač: Energoinvest127.900,0042281200Lavijatan Paračin pranje i priprema vune131.500,004312304vlačara TEMATEX Proizvođač: A-THI8EAU-C, Tvornički broj: 12304112.000,0044222063Vlačara TEMATEX Proizvođač: A-THIBEAU-C. Tvornički broi: 12303112.000,004500002Mašina za trganje vune WOLFProizvođač: FALUBA2, TIP: AF-5A, Tvornički broj: 459112.000.0046281106Aparat za brzo sušenje Proizvođač: KRANTZ, Seriiski broi: 2411460120.000,0047281108HT aparat za bojenje prede Proizvođač: KRANTZ. Serijski broj:2411440/2110.000,0048 Aparat za bojenje 16 konusa Proizvođač: Thies Coesfeid, Serijski broj: 635113.000,0049 Vaga za mjerenje boja Proizvođač: BIZERBA. Seriiski broi: 6064191200,0050 Aparat za bojenje 3 konusa Proizvođač: KRANTZ. Serijski broj: 24114901800,0051222121Razvaličilica Prva pasaža17.000,0052222123Razvlačilica Druga pasaža17.000,0053222124Razvlačilica Treća pasaža17.000,0054 Viljuškar CLARK tip: C 500.Serijski broj : Y355PD-151-GEF2533,NOSIVOSl 2,5t13.000.00UKUPNO 697.800.00SVE UKUPNO (1+2)............. 7.358.631,28 KM POSEBNI USLOVI PRODAJE:1. DD TI "VITEX" Visoko, u stečaju upoznaje kupca da u c Teretnom listu zk uložak broj: 216 KO Kraljevac upisana su sljedeća stvarna prava: pod rednim brojem 242 zk. uloška broj 216 K.O. KRALJEVAC na parcele broj: 805/1,805/8,805/57 i 805/58 (poslužno dobro/saobraćajni-put u kompleksu) uknjiženo je pravo stvarne služnosti kolskog i pješačkog puta cijelom dužinom i širinom tih parcela, u svako doba, nesmetano po ukazanoj potrebi, a u korist svakodobnog vlasnika parcela povlasnog dobra označenih kao 805/16, 805/24, 805/25, 805/26, 805/31, 805/37, 805/38. 805/39. 805/40, 805/41. 805/42, 805/43, 805/44, 805/46, 805/49, 805/50, 805/51, 805/52, 805/65, 805/76, 805/77.2. za nekretnine upisane u ZK uložak broj 216 KO KRALJEVAC i to k.č. 805/16,805/24,805/25, 805/26, DD TI "VITEX" Visoko, u stečaju upuznaje kupce da za iste ima zaključen Ugovor o zakupu sa pripadajućim aneksima sa rokom trajanja do pravosnažnosti rješenja o dosudi pojedine katastarske čestice sa Slobodnom zonom VISOKO d.o.o. visoko (odnosno predmetne katastarske čestice ulaze u obuhvat Slobodne zone visoko).3. Za nekretninu upisanu u ZK uložak broj 216 KO KRALJEVAC i to k.č. 805/16 DD TI "VITEX" Visoko, u stečaju upuznaje kupce da za istu posjeduje zaključen Ugovor o zakupu dio poslovnog prostora 300m2 sa rokom trajanja do 3l.07.202l.godine, odnosno do pravosnažnosti rješenja o dosudi.4. Za predmet prodaje DD TI ,.VITEX" visoko, u stečaju, odnosno za nekretnine upisane u ZK uložak broj 216 KO KRALJEVAC i tO: k.č. broj: 805/31, 805/37, 805/39, 805/40, 805/41, 805/42, 805/43, 805/46, 805/51,805/52, te dio nekretnina označenih kao: k.č. broj: 805/16.805/49,805/50. i 805/44. i sve pokretne stvari, osim pod rb. bn 7,15,39,40,41 upoznaje kupce da za isti posjeduje zaključen Ugovor o zakupu nekretnina i stvari (uključenih u tehničko-tehnološku cjelinu) sa rokom trajanja do 15.08.2021. godine, odnosno do pravosnažnosti rješenja o dosudi.NAČIN PRODAJE:Usmeno javno nadmetanje (I icitacija), s napomenom da na ovoj licitaciji predmet prodaje neće biti moguće kupiti ispod 1/5 procijenjene vrijednosti. Predmet prodaje je moguće kupiti isključivo kao cjelinu (nekretnine, proizvodne mašine, alate i ostala pokretna imovina), te ponude moraju sadržavati zbirno (sveukupno 1 + 2) ponuđenu kupoprodajnu cijenu za sve predmete prodaje. Ponude koje se odnose samo na pojedine predmete prodaje neće biti uzete u razmatranje. Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se ono lice koje na licitaciji ponudi najveću cijenu uz uslov da mu Odbor povjerilaca naknadno da saglasnost na ponuđenu cijenu, bez koje pismene saglasnosti Odbora povjerilaca se neće proglasiti za kupca, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Odbor povjerilaca će u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održavanja licitacije donijeti Odluku o davanju saglasnosti na ponudu. Licitacija će se održati i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač. Troškove poreza na promet nekretnina, notara, PDV-a, kao (sve troškove uknjižbe predmeta prodaje snosi isključivo kupac. Predmet prodaje se prodaje po principu "videno-kupljeno" u pravnom i faktičkom stanju, te se naknadne reklamacije i primjedbe po bilo kom osnovu neće uvažavati sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni.. Nakon proglašenja lica za kupca, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu Zenica, koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o dosudi predmeta prodaje kupcu, te o brisanju eventualnih tereta i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje ili će stečajni upravnik zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnina i pokretnih stvari i zajedno sa rezultatima licitacije dostaviti Općinskom sudu Zenica koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o brisanju eventualnih tereta na predmetu prodaje i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje. Predaja predmeta prodaje u posjed će se izvršiti u roku od 8 (osam) dana računajući od dana pravosnažnosti rješenja o dosudi, odnosno pravosnažnosti rješenja o brisanju eventualnih tereta na predmetu prodaje i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje.MJESTO I VRIJEME PRODAJE:Usmeno javno nadmetanje (licitacija) predmeta prodaje će se održati u PONEDJELJAK 12.07.2021. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta firme DD TI "VITEX" visoko (u stečaju) u visokom, Kakanjska 4.PRAVO UČEŠĆA:Pravo učešća imaju svi ponuđači koji na ime depozita uplate iznos od 10.000,00 KM (desethiljada KM) na transakcijski račun firme DD TI "VITEX" Visoko (u stečaju) broj: 140-602-11200147-93. koji se vodi kod SBERBANK BH d.d. Uplata mora biti doznačena na račun firme DD TI "VITEX" visoko (u stečaju) na dan održavanja licitacije, jer će se u protivnom smatrati da uplata depozita nije ni izvršena i u tom slučaju firma DD TI "VITEX" Visoko (u stečaju) ne snosi nikakve posljedice. Samo lica koja izvrše uplatu predujma na način prethodno naveden mogu prisustvovati licitaciji, predujmijeni iznos se u slučaju kupovine uračunava u cijenu, a ne vraća se u slučaju odustanka već proglašenog kupca, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu.OSTALE ODREDBE:Učesniku u licitaciji koji bude proglašen kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana proglašenja za kupca gubi pr^vo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita), kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Da li će se u tom slučaju kupcem smatrati lice koje je dalo narednu najveću ponudu ili će se licitacija za tu nekretninu proglasiti nevažećom, odlučit će naknadno Odbor povjerilaca voden načelom zaštite i najboljeg unovčanja stečajne mase, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Svim ponuđačima, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se depozit u roku od 8 (osam) dana računajući od"dana održane licitacije. Ukoliko ponudilac sa najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, te ukoliko Odbor povjerilaca da saglasnost i proglasi kupcem naredno lice koje je dalo najveću ponudu stečajni upravnik će donijeti Odluku kojom će proglasiti prodaju prema prvorangiranom ponudiocu nevaljanom i novom Odlukom odrediti da je imovina prodala drugom po redu ponudiocu koji treba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke uplatiti prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponudilac ne uplati cijenu u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Stečajni upravnik primjenjuje pravila koja se odnose na drugog ponudioca i na trećeg ponudioca.Kada je uplaćena ukupna cijena, položeno osiguranje - depozit se vraća u roku od 3 (tri) dana nakon uplate cijene. U slučaju da nijedan od ponudilaca sa odgovarajućom ponudom ne uplati cijenu, stečajni upravnik će javno objaviti u sredstvima javnog informisanja da predmetna licitacija nije uspjela. Stečajni upravnik zadržava pravo da bez obrazloženja, a prije otpočinjanja postupka licitacije za konkretan predmet prodaje istu obustavi, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava pravo da takvo lice/ lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Stečajni upravnik zadržava pravo da licitaciju prekine u svakom trenutku sve do njenog okončanja. Odbora povjerilaca zadržava pravo da nakon okončanja postupka licitacije istu proglasi neuspjelom, nevažećom, te istu poništi ili proglasi je nevaljanom, a vođen načelom zaštite i najboljeg unovčenja stečajne mase, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Stečajni upravnik će na licitaciji obezbijediti prisustvo notara/notarskog pomoćnika koji će voditi zapisnik o licitaciji, kao i obavijestiti Odbor povjerilaca da mogu pojedinačno kao članovi biti prisutni na licitaciji. Svi licitanti su dužni donijeti identifikacione dokumente, odnosno izvode iz sudskog registra ili eventualne punomoći za zastupanje i prezentirati ih stečajnom upravniku na samoj licitaciji radi njihove identifikacije. Svi učesnici licitacije i ostali prisutni su u cijelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije i prihvataju ih kao mjerodavne bez ikakvih primjedbi.Razgledanje predmeta prodaje moguće je svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u terminu od 09-13 sati. Kontakt telefon glasi: 061/172-052. Visoko, 07.06.2021.godineDD TI "VITEX" Visoko (U STEČAJU)TIP POSTUPKAStečajSTATUSProdaja imovineDATUM OTVARANJA02.03.2018.IZVOR OGLASADnevni listDATUM OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA2021-06-08SUDIJADedić MiralemSUDOpćinski sud u ZeniciBROJ PREDMETA KOD SUDA43 0 St 152421 17 StTIP POSTUPKAPokretna i nepokretnNAČIN PLAĆANJAUsmeno javno nadmetanje