Javni oglas za prvu prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika prikupljanjen pismenih ponuda i usmenim javnim nadmetanjem


Datum
4.6.2020.
Početna cijena
246.533,27
Predmet aukcije
161a9a93-b030-419c-9979-57c7fdf8e2b0
Mjesto
f0f8564c-dd5c-432c-969d-6fb8f7d67843
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

18.05.2020 | rok: 18.06. 2020 | FBH | Zvornik
AD ŽITOPROMET - DRINA U STEČAJU KARAKAJ
Javni oglas za prvu prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika prikupljanjen pismenih ponuda i usmenim javnim nadmetanjem

Tekst

AD ŽITOPROMET - DRINA u stečaju Karakaj bb. Zvornik Broj: 59 St 02252711St2 Datum 14.5.2020. god.

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika AD ŽITOPROMET - DRINA u stečaju, Zvornik od 23.12.2016. god., a u skladu sa članom 105. i 106. Zakona o stečajnom postupku, sgečajni upravnik AD ŽITOPROMET - DRINA u stečaju Zvornik objavljuje

JAVNI OGLAS za prvu prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika prikupljanjen pismenih ponuda i USMENIM JAVNIM NADMETANJEM,

1. Prodaje se nepokretna imovina stečajnog dužnika:

- poslovni prostor Pekara, koji se nalazi u Zvorniku, Patrijarha Pavla bb., kp. br. 973/2, upisan u List nepokretnosti br.1761/3 KO Zvornik, površine 36 m2, po cijeni od 38.373,12 KM.

2. Početna prodajna cijena inovine je procijenjena vrednosg.

3. Imovina koja je predmet prodaje, prodaje se kombinovanon ietodom, i to prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda i javnon licitacijom, tako da će početna cijena na licitaciji biti najveća ponuđena cijena iz zatvorenih ponuda.

Ponude sa dokazom o uplati obezbjeđenja dostavljaju se u zatvorenim kovertama komisiji za prodaju na adresu Agencija DOBIT TC Zlatica, Zvornik, najkasnije do 15 časova 16.6.2020. godine,

4. Imovina stečajnog dužnika koja je prediet prodaje neće biti prodata za cijenu nižu od početne cijene, tako da ponude na iznos niži od navedenog neće biti razmatrane. Sve cijene su bez PDV-a.

5. Prodaja imovine održaće se dana 18.6.2020. godine u 11 časova, u prostorijama agencije DOBIT TC Zlatica, Zvornik. Uslovi licitacije će biti saopšteni prije početka licitacije.

6. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizika lica koja u navedenom roku dostave zatvorene pisnene ponude i uplate na žiro-račun stečajnog dužnika, br. 562-009-81300191-64 kod Razvojne banke Zvornik, depozit u iznosu od 10% početne cijene predieta prodaje,

Prije početka javnog nadmetanja fizička lica koja učestvuju na javnom nadmetanju su dužna Komisiji za prodaju predočiti ličnu kartu i ovjerenu punomoć, ukoliko se radi o punomoćniku. Pravna lica koja učestvuju na javnom nadmetanju mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su Komisiji dužni predočiti Rješenje o upisu u sudski registar i ličnu kartu, a punomoćnik i ovjerenu punomoć.

7. Kupac, koji je najpovoljniji ponuđač, dužan je najkasnije u roku od 30 dana od kupovine da položi cjelokupan iznos prodajne cijene na žiro-račun, te da zaključi ugovor o kupovini. Kupac stiče pravo na prenos vlasništva nad imovinom kada u cjelosti izvrši obavezu isplate kupoprodajne cijene.

Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu, smatraće se da je odustao od kupovine, i gubi pravo na povrat uplaćenog obezbjeđenja, a sljedeći kupac se utvrđuje u skladu sa članom 92. stav 2. i 3. ZIP-a,

8. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, osim tri najpovoljnije, vratiće se uplaćeno obezbjeđenje, u roku od tri dana nakon javnog nadmetanja

9. Predietna nepokretna imovina se prodaje u postojećem pravnom i faktičkom statusu i u viđenom stanju bez prava na prigovor u pogledu površina ili drugih fizičkih nedostataka.

10. Sve troškove oko zaključenja kupoprodajnog ugovora, kao i druge troškove snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveaa u odnosu na prodate nekretnine,

11. Licitacija će se održati i ako se prijavi samo jedan ponudilac.

12. Sva bliža obavještenja se mogu dobiti na telefon broj 065/412-982.

STEČAJNIUPRAVNIK